Webbanalys & split testing

Webbanalys & split testing. Denna bloggpost är skriven live under ett event arrangerat av Omniture på Scandic hotell continental och förra sessionen bloggade jag om här. Sökordsannonsering. Nu har en laxlunch avnjutits och det är dags för sessionen om Webbanalys, testing och uppföljning. Mike Harris och Jamie Brighton är först ut och skall demonstrera och tala om Sitecatalyst.

I Sverige ökade internetannonseringen med 40% i sverige under 2007. Sökordsmarknadsföring kommer att 10-dubblas under de 6 närmaste åren.

I takt med att kostnaden för sökord ökar kommer det att bli allt viktigare att optimera onsite konverteringar och account optimization. Optimeringen är här för att stanna och kommer att öka succesivt i takt med adspenden.

Testmetoder inom Webbanalys

* A/B testing
* Multivariate testing

Vad är testing ?

* Välj ut vitala delar av sidan, bygg sedan flera varianter av denna vitala del. Exempelvis landingsidor eller formulär.
* A/B testing skall köras till exempelvis till en signifikansnivå enligt ett Chi-2 test nåtts.
* Multivariate testing är mer komplicerat och man måste ha en mer vetenskaplig approach. Man väljer ut flera element på sidan som man vill testa och märker upp dessa, sedan varierar man dessa tillsammans med varandra tills man hittar en kombination som fungerar bäst ihop.

Testning är inte bara landningsidor utan även indexsidor kan man jobba med runt testing. Att byta ut en call to action knapp från “mer information” till “köp nu” kan exempelvis ge stora resultat. Andra saker som fungerar bra är attt göra viktiga ord feta för att skapa mer uppmärksamhet.

Segmentering att användas för testing & targeting

* Källan de kommer infrån
* Beteendet som besökaren uppvisar
* Dayparting/Geotargeting/weekparting

Sökordstargeting

Dynamisk ändring av innehållet beroende på sökord, (ex “Bil försäkring” kontra “hem försäkring”) Visar bilder på en bil kontra ett hem samt, call to action som skiljer sig åt.

ROI exempel: 3 veckors test, 18% ökning i konvertering på den viktigaste produktsidan.

Hinder för effektiv testing
- Försening i implementering av spårning, taggar, etc
- Försening av Ad Creatives.
- För många parter inblandade och brist på kommunikation inom nichen.

Sammanfattning: Testa, Segmentera, Rikta och Automatisera. Börja sedan om med att testa.

Fler metoder för testing

- Taguchi-testing
- Full factorial test
- Reduced factorial testing

Schablonsiffror

> 100 actions innan en vinnare kan krönas inom A/B testing

> 200-300 actions innan ett multivariat-test kan dras slutsatser av

Skriv en kommentar