Framtiden inom sökmotorsmarknadsföring – Uppkomsten av en elit?

Framtiden inom sökmotorsmarknadsföring – Uppkomsten av en elit?.

Då och då är det nyttigt och sunt att blicka framåt och kolla på trender och utveckling på andra marknader än hemmamarknaden. I mitt fall är hemmamarknaden den svenska marknaden i SERPEN hos sökmotorerna inom diverse områden. Något som slagit mig är att den svenska marknaden i dagsläget skiljer sig mycket från den amerikanska marknaden, men även den engelska marknaden. Det är inte bara språket och volymen av användare som skiljer utan även graden av filtrering, konkurrens och framförallt PPC-priser. Detta leder sedan till att PPC-priserna höjs eftersom att konkurrensen och filtreringen har blivit hårdare.

Google sägs filtrera sökresultaten mycket hårdare i USA/UK och det fungerar inte lika bra att använda fullänkar och ett eget länknätverk för att boosta rankingen i sökmotorernas organiska del. Det förekommer dessutom manuella kontroller i de mer konkurrensutsatta branscherna. Vad kommer detta då att innebära? Kommer vi att får högre klickpriser först när Google börjar filtrera hårdare så att länkbyggen och ”click button SEO” kommer att tappa den relativt enkla effekten?

Självklart tror jag att det kommer att komma en hårdare filtrering och manuella kontroller även i Sverige, men det lär ta längre tid samt att svenska marknaden inte känns speciellt prioriterad på grund av dess begränsande användarnas. Jag tror att en annan faktor kommer att vara mer betydande, nämligen konkurrensen. Idag finns det flertalet med entreprenörer och webbutvecklare som bygger nya tjänster i rasande tempo och lanserar satsningar i de mest lönsamma områdena. Denna skara är ständigt växande och än så länge har många det som ett extrajobb eller extraknäck. Dock kommer vi troligen att se allt fler som kommer att kunna försörja sig på detta på heltid, främst genom att stordriftsfördelar uppstår i form av att man kan återanvända samma tekniska plattformar, crosspromota sina egna sidor samt kan återinvestera pengar i aggressiv marknadsföring av olika slag (läs länkbyggen).

Detta skapar en form av professionell elit som tidigare inte funnits som håller daglig koll på marknaden samt är medveten om vilka aktörer som finns samt nätverkar i olika forum. Dessa hjälper varandra att boosta varandras sajter, även om man konkurrerar i samma nisch eller mot samma sökord. I takt med att varje individ/företag växer på sig och diversifierar (risksprider) i olika nischer kommer man att se ett portfolio tänkande där man kollar mer på snittpositioner i SERPEN än att man slåss för att man måste ligga etta på ett sökord. (Position 2 och 3 har visat sig ha nästan samma synlighet) I takt med att denna ”elit” börjar samarbeta och fyller marknaden med webbsidor kommer det att bli svårare för traditionella företag att etablera sig i sökmotorernas resultat. Dessa kommer då att lägga en större budget på SEO, vilket leder till att alternativkostnaden till SEO (eller komplement om ni vill), nämligen kostnaden att fånga en besökare genom PPC kommer att bli relativt lägre jämfört med SEO och då kommer företagen skifta över en större andel av deras marknadsföringsbudget på PPC.

Detta driver upp klickpriserna
> Vilket gynnar publicisterna i form av ökade annonsintäkter
> Vilket gör att de har råd att lägga ned mer pengar och resurser på organisk SEO
> Vilket gör att kostnaden för de traditionella företagen ökar för att köpa SEO
> Vilket gör att de skiftar större andel av marknadsföringsbudgeten till PPC
> OSV.….

Självklart finns det en gräns, nämligen när PPC priserna blir högre än vad företagen kan betala för att omvandla en besökare till en kund. Då kommer marknadsföringseliten på nätet in i bilden igen genom att effektivisera landningssidor och konverteringar samt kontinuerligt testa, mäta, ändra och arbeta med att höja konverteringsgraden, vilket gör att varje relevant besökare helt plötsligt blir värt mer, vilket leder till att priserna för PPC kommer att kunna stiga lite till.

Jag ser denna utveckling som omöjlig att undvika eftersom det ligger i en marknads natur när den börjar bli mättad att man börjar titta på andra parametrar än att ta marknadsandelar, nämligen att effektivisera den egna organisationen (läs höja konverteringsgrad, snittordrar, återkommande kunder)

Allt detta tycker jag pekar på ett fåtal slutsatser och möjligheter

• Uppkomsten av en professionell elit inom branschen på publicistsidan som kan återinvestera pengar i nya projekt samt satsa på projekt med längre tidshorisont, och som arbetar långsiktigt med portfoliotänkande. Dessa kommer även att kunna samarbeta protektionistiskt genom att befästa sina positioner.

• Möjligheter för nyetableringar inom marknader som landningssideoptimering, konvertingsförbättringar, multivariata tester av landingssidor samt andra delar som i USA är standard inom affiliate marknadsföring.

• Befintliga SEO företag kan höja sina priser för att ligga i samma paritet och ROI i förhållande till PPC-priserna, när marknaden börjar mättas. På lång sikt när filtreringen blir hårdare kommer de SEO företag som arbetar med ”push button marketing” att tvingas ändra strategi eller dö ut helt, eftersom manuella kontroller samt hårdare filtrering kommer att upptäcka ett sådana taktiker. Om företagen ändrar taktik till en mer sostifikerad samt tidskrävande taktik kommer dessutom arvodet att höjas, vilket sluter cirkeln mellan den kontinuerliga justeringen av andelen av marknadsföringsbudgeten som skall läggas på PPC jämfört med SEO.

• I takt med att sökmotorerna blir bättre, samt filtrerar hårdare kommer det att bli allt svårare att bygga en helt ny sajt på en ny domän och sedan marknadsföra den under 6-10 månader innan man kan ha ganska bra positioner. En domäns trust blir allt viktigare i Googles algoritm och i takt med att det blir svårare att starta helt nya sajter på nya domäner så kommer SEOeliten att köpa på sig gamla domäner, samt att de domäner som redan är etablerade med lite trust i sig kommer att öka i värde. Detta kommer att öka värdet på gamla VRE tillgångar framför nytillverkade tillgångar eftersom tiden tills att ett projekt blir lönsamt blir längre om man startar från scratch. Detta i sin tur gör att fler personer som är novis inom SEO/SEM området kommer att ge upp projekt och tappa suget eftersom det tar för lång tid till att nå framgång. Detta förstärker ännu en gång SEOelitens position.

Detta är mina funderingar och spekulationer om hur jag ser på framtiden inom min bransch. Vad tycker du? Tyck till nedan i form av kommentarer eller blogga om det.

3 kommentarer till “Framtiden inom sökmotorsmarknadsföring – Uppkomsten av en elit?”

2007-04-16 av Hjalmar

Intressant. Jag har tänkt lite i samma banor, positiva uppåt spiraler osv. Marknadsföring är billigt om man har ett eget nätverk att “launcha från”. Att köpa in all marknadsföring för ett nytt projekt skulle bli väldigt dyrt.

Internet är dock ett väldigt balansera system, det finns nästan alltid en liten vinkling på alla projekt man kan göra bättre. Det finns så många angreppsvinklar för nya entreprenörer att ta gentemot befintliga projekt (se tex http://www.emerge.se/2007/04/03/trendine-modebasar-pa-natet/).

Sen, du tänker så mycket i termer av pengar hela tiden. Har man en bra tjänst finns det _så_ många tänkbara marknadsföringskanaler än adwords och google.

- Word of mouth
-Tidningsartiklar
- Viral marknadsföring
- Affischering

Dessutom – PPC med höga priser är tex oftast motsatsen till the long tail, varför inte köpa 100k kws via googles api och betala en spottstyver per klick. Det är en giltig strategi för många verksamheter online (dock inte alla – tex affärer med ett litet produktutbud).

>>>SVAR: Självklart går det alltid att slå sig in på en marknad med olika former at Guerillamarknadsföring och andra mer flexibla och kreativa former av PR och promotion. Jag håller helt med dig om att det går att lyckas om man har en bra produkt/tjänst, men jag tror att det kommer att vara svårare för folk att hålla ut och tro på sida ideer i takt med att genomslagskraften kommer att dröja. (vilket är synd, men karaktäriserar marknader där “barriers to entry” är höga. )

Jag talar mycket i pengar eftersom jag skriver ur civilekonom/marknadsförares synpunkt, men jag skulle kunna använda ordet resurser istället eftersom det är mer heltäckande eftersom det inkluderar arbetskraft med, men och andra sidan heter ju hemsidan Webmoney =)

2007-04-21 av Bernt Johansson

Intressant. Jag har funderat på detta en del sedan vi pratades vid och du framförde dina tankar. Klart att det kommer att växa fram en elit. Det finns redan idag ett embryo till denna.

Det du missar att väga in i ditt resonemang är vad som kommer att hända när “storfinansen”, alltså riskkapitalisterna, får upp ögonen för VRE. Jag tror att de kommer att stärka eliten genom att investera pengar som skapar möjligheter att snabbare bygga upp sitt nätverk.

Jag tror även stenhårt på att samarbeta trots att man ibland konkurrerar inom samma bransch/nisch. På så sätt kan man bättre sprida sin “cross promotion” över fler domäner, IP och framför allt ägare.

Att SEO företagen kommer att vara tvungna att ändra taktik i takt med att annonsörskonkurrensen ökar och det blir svårare att leverera det du kallar för “push button marketing” håller även jag för troligt.

Jag tror att de som kommer vinnande ur striden är de som kan utveckla mer kreativa lösningar. Dessutom kommer annonsörerna inte i all framtid vara beredda att betala höga årsavgifter för att “hyra” länkar. Om de avslutar sina abonnemang så blir de av med de länkar som leverantören har levererat från sina egna nätverk, och de tappar de placeringar som de har uppnått. Nej, det handlar om att arbeta med kreativa tekniker och metoder för att hjälpa annonsörerna att skapa webbplatser som på egen hand förtjänar en bra placering.

2007-05-18 av nico

Intressanta tankar, men jag vågar påstå eller i alla fall spekulera i att situation när det gäller SEO + affiliate kommer att eller kan ändras rätt så mycket. Google och andra sökmaskiner börjar lägga allt mer vikt på ranking faktorer som bounce rate, browser bookmarks, visitor lenght etc. Jag tror att inlänkarnas betydelse kommer att minska radikalt under de närmaste åren. För att nå bra ranking krävs alltså en sajt som besökarna trivs på och bookmarkar. Med andra ord en bra sajt :-) .

Sajter som idag gör bra pengar med tex AdSense kommer inte kanske att ha en så rosig framtid. Höga AdSense inkomster betyder ju i praktiken ofta bra ranking + hög klick %. Dvs besökarna bara klikkar sig igenom sidan.

Summa summarum eller vad var det nu jag ville säga? Ja kanske det att det blir mer krävande metoder som krävs i framtiden för att vara herre över söken. Det räcker inte med att ha pengar som man kan köpa länkar med!

Svar: Jag ser också framför mig de lite diffusa parametrarna i algoritmen där “user experience” mäts som en black box av skräck. Dessa kommer självklart att vara svårare att gamea, och om man gör det så är man direkt ute på black-hat nivå. Det kommer således att bli en svår nöt att knäcka om det viktas in mer i sökmotorerna. Jag tror personligen inte att inlänkarna kommer att minska radikalt, men google kommer troligen bli mer sostifikerade på att bedöma vilka länkar som skall värderas och vilka som skall diskonteras vilket kommer att leda till att de som jobbar med stora nätverk av sajter och skaffar relevanta inlänkar som byggs in redaktionellt kommer att vara framtidssäkra. Gällande sajter med hög klick-through-rate så är det rejäl bit av googles levebröd, så de står nog lite mittemellan i den frågan. Ju mer MFA sajter som finns högt i serpen, ju mer pengar tjänar de, men samtigt blir user expiriencen lägre. Jag tror att detta är en av anledningarna att de sållar bort “tunna affiliates” hårdare än vad de gör med MFA sajter med unikt innehåll.

Skriv en kommentar