Framtiden inom sökmotorsmarknadsföring – Uppkomsten av en elit?

Framtiden inom sökmotorsmarknadsföring – Uppkomsten av en elit?.

Då och då är det nyttigt och sunt att blicka framåt och kolla på trender och utveckling på andra marknader än hemmamarknaden. I mitt fall är hemmamarknaden den svenska marknaden i SERPEN hos sökmotorerna inom diverse områden. Något som slagit mig är att den svenska marknaden i dagsläget skiljer sig mycket från den amerikanska marknaden, men även den engelska marknaden. Det är inte bara språket och volymen av användare som skiljer utan även graden av filtrering, konkurrens och framförallt PPC-priser. Detta leder sedan till att PPC-priserna höjs eftersom att konkurrensen och filtreringen har blivit hårdare.

Google sägs filtrera sökresultaten mycket hårdare i USA/UK och det fungerar inte lika bra att använda fullänkar och ett eget länknätverk för att boosta rankingen i sökmotorernas organiska del. Det förekommer dessutom manuella kontroller i de mer konkurrensutsatta branscherna. Vad kommer detta då att innebära? Kommer vi att får högre klickpriser först när Google börjar filtrera hårdare så att länkbyggen och ”click button SEO” kommer att tappa den relativt enkla effekten?

Självklart tror jag att det kommer att komma en hårdare filtrering och manuella kontroller även i Sverige, men det lär ta längre tid samt att svenska marknaden inte känns speciellt prioriterad på grund av dess begränsande användarnas. Jag tror att en annan faktor kommer att vara mer betydande, nämligen konkurrensen. Idag finns det flertalet med entreprenörer och webbutvecklare som bygger nya tjänster i rasande tempo och lanserar satsningar i de mest lönsamma områdena. Denna skara är ständigt växande och än så länge har många det som ett extrajobb eller extraknäck. Dock kommer vi troligen att se allt fler som kommer att kunna försörja sig på detta på heltid, främst genom att stordriftsfördelar uppstår i form av att man kan återanvända samma tekniska plattformar, crosspromota sina egna sidor samt kan återinvestera pengar i aggressiv marknadsföring av olika slag (läs länkbyggen).

Detta skapar en form av professionell elit som tidigare inte funnits som håller daglig koll på marknaden samt är medveten om vilka aktörer som finns samt nätverkar i olika forum. Dessa hjälper varandra att boosta varandras sajter, även om man konkurrerar i samma nisch eller mot samma sökord. I takt med att varje individ/företag växer på sig och diversifierar (risksprider) i olika nischer kommer man att se ett portfolio tänkande där man kollar mer på snittpositioner i SERPEN än att man slåss för att man måste ligga etta på ett sökord. (Position 2 och 3 har visat sig ha nästan samma synlighet) I takt med att denna ”elit” börjar samarbeta och fyller marknaden med webbsidor kommer det att bli svårare för traditionella företag att etablera sig i sökmotorernas resultat. Dessa kommer då att lägga en större budget på SEO, vilket leder till att alternativkostnaden till SEO (eller komplement om ni vill), nämligen kostnaden att fånga en besökare genom PPC kommer att bli relativt lägre jämfört med SEO och då kommer företagen skifta över en större andel av deras marknadsföringsbudget på PPC.

Detta driver upp klickpriserna
> Vilket gynnar publicisterna i form av ökade annonsintäkter
> Vilket gör att de har råd att lägga ned mer pengar och resurser på organisk SEO
> Vilket gör att kostnaden för de traditionella företagen ökar för att köpa SEO
> Vilket gör att de skiftar större andel av marknadsföringsbudgeten till PPC
> OSV.….

Självklart finns det en gräns, nämligen när PPC priserna blir högre än vad företagen kan betala för att omvandla en besökare till en kund. Då kommer marknadsföringseliten på nätet in i bilden igen genom att effektivisera landningssidor och konverteringar samt kontinuerligt testa, mäta, ändra och arbeta med att höja konverteringsgraden, vilket gör att varje relevant besökare helt plötsligt blir värt mer, vilket leder till att priserna för PPC kommer att kunna stiga lite till.

Jag ser denna utveckling som omöjlig att undvika eftersom det ligger i en marknads natur när den börjar bli mättad att man börjar titta på andra parametrar än att ta marknadsandelar, nämligen att effektivisera den egna organisationen (läs höja konverteringsgrad, snittordrar, återkommande kunder)

Allt detta tycker jag pekar på ett fåtal slutsatser och möjligheter

• Uppkomsten av en professionell elit inom branschen på publicistsidan som kan återinvestera pengar i nya projekt samt satsa på projekt med längre tidshorisont, och som arbetar långsiktigt med portfoliotänkande. Dessa kommer även att kunna samarbeta protektionistiskt genom att befästa sina positioner.

• Möjligheter för nyetableringar inom marknader som landningssideoptimering, konvertingsförbättringar, multivariata tester av landingssidor samt andra delar som i USA är standard inom affiliate marknadsföring.

• Befintliga SEO företag kan höja sina priser för att ligga i samma paritet och ROI i förhållande till PPC-priserna, när marknaden börjar mättas. På lång sikt när filtreringen blir hårdare kommer de SEO företag som arbetar med ”push button marketing” att tvingas ändra strategi eller dö ut helt, eftersom manuella kontroller samt hårdare filtrering kommer att upptäcka ett sådana taktiker. Om företagen ändrar taktik till en mer sostifikerad samt tidskrävande taktik kommer dessutom arvodet att höjas, vilket sluter cirkeln mellan den kontinuerliga justeringen av andelen av marknadsföringsbudgeten som skall läggas på PPC jämfört med SEO.

• I takt med att sökmotorerna blir bättre, samt filtrerar hårdare kommer det att bli allt svårare att bygga en helt ny sajt på en ny domän och sedan marknadsföra den under 6-10 månader innan man kan ha ganska bra positioner. En domäns trust blir allt viktigare i Googles algoritm och i takt med att det blir svårare att starta helt nya sajter på nya domäner så kommer SEOeliten att köpa på sig gamla domäner, samt att de domäner som redan är etablerade med lite trust i sig kommer att öka i värde. Detta kommer att öka värdet på gamla VRE tillgångar framför nytillverkade tillgångar eftersom tiden tills att ett projekt blir lönsamt blir längre om man startar från scratch. Detta i sin tur gör att fler personer som är novis inom SEO/SEM området kommer att ge upp projekt och tappa suget eftersom det tar för lång tid till att nå framgång. Detta förstärker ännu en gång SEOelitens position.

Detta är mina funderingar och spekulationer om hur jag ser på framtiden inom min bransch. Vad tycker du? Tyck till nedan i form av kommentarer eller blogga om det.

VRE & värderingmodeller – Värdering av hemsidor

VRE (virtual real estate) och värderingar av dessa virtuella fastigheter och domännamn har aktualiserats ännu en gång av Björns artikel En värderingsmodell av för VRE vilket i flera aspekter innehåller punkter från min artikel inom ämnet. Självklart blir man engagerad och vaknar till i veckodvalan jag har haft och känner att jag vill spinna vidare på detta ämne med mina synpunkter på värderingar av virtuella fastigheter och parkerade domännamn.

Tidigare nämnde jag dessa faktorer som man inte kan räkna på utan mer skall ta i beaktning.

  • Plats (position i sökmotorerna och i förhållande till konkurrenter)
  • Potential (hur mycket uppsida finns det i form av att lägga in annonsering och SEO resurser)
  • Lönsamhet (höga marginaler i branschen, PPC-priser, snittordrar)
  • Volym (Hur populärt är det att inhämta information/köpa ämnet på nätet)
  • Nisch (intressant, tråkig, framtidsbranch, på väg utför)

Om man skall börja vrida diskussionen till ett mer företagsekonomiskt perspektiv vilket jag gärna gör eftersom jag tycker kryllar av hajpade communitys och tvåpunktnoll sajter och företag som värderas till hutlösa summor beroende på allt annat än kassaflöden, vinster och sunda traditionella värderingsmodeller. (ja, detta är en dizz till 2.0)

Det som jag tycker är roligt med VRE konceptet är nämligen att de kan kombinera en sund företagsekonomisk grundsyn i sina projekt där man mäter ROI (return on investment) samt annat smått och gott och faktiskt kan se sitt innehav som en portfölj snarare än enskilda “favoritbarn”. Exempelvis kanske du har 30 sajter inom 10 olika ämnen, vilket gör att din riskspridning till olika branscher är liten.

OK, om vi glider tillbaka till ämnet så skulle jag vilja påpeka att de 2 absolut viktigaste punkterna att kolla på är naturligt kassaflöde samt förbättringsmarginal.
Om vi börjar med att definiera naturligt kassaflöde så är det den summa pengar som flyter in genom olika former av intäkter som inte är relaterade till löpande arbetsinsatser.
Dvs, så bör man räkna bort arbitragevinster och andra sånt som försvinner vid ägarbyte.

Exempel på detta kan vara en sajt som drar in 30$ /dag i Adsense/annonser/provision från organisk trafik samt 10$ dag i nettovinst från PPC arbitrage.
Således kommer arbitragevinsterna att försvinna vid ett ägarbyte och bör inte tas med i den naturliga beräkningen. Om sajten i fråga får mycket trafik från andra sajter i samma nätverk skall detta givetvis beaktas med.

Nu har vi alltså ett naturligt kassaflöde på 30$/dag. Från detta bör man ta bort kostnader för köpta länkar och andra kostnader som har att göra med SEO och organiskt marknadsföring. (ej hosting, årsavg) Exempelvis kanske vi här köper länkar för ~100$ i månaden. Vi ligger då på cirka 27$ per dag i vinst på den virtuella fastigheten (egen arbetstid borträknad, dock bör man sikta på VRE skall vara passiva intäkter eller iallafall semi-passiva intäkter)

Nu till den stora frågan som jag tycker är intressant. Hur kan jag förädla fastigheten? Kan jag genom min marknadskunskap höja denna summa (27$) genom en omdesign, sökmotoroptimering, arbitrage eller ändrad annonsutforming/ny copy?

Om svaret är JA, vilket det borde vara så skall du fundera ut hur mycket du tror att du kan påverka detta exempelvis om du skulle kunna öka intäkterna med 20% genom ändrad annonsutformning samt öka besökarnantalet med 30% genom lite vassare ranking i sökmotorerna så har du helt plötsligt ett värde på ~42$ om dagen. Om vi lägger ut detta på ett år så har vi drygt 15000$ jämfört med nuvarande värde på årsbasis (9700$)

Slutligen skall man fundera på hur många gånger årsvinsten man vill värdera tillgången till. Personligen lutar jag åt en värderingmultipel som ligger långt över det Björn förespråkar. För att det skall vara intressant för mig att sälja så bör man ligga på mellan 5-7 ggr årsvinsten på domäner som nästan nått sin potential. Dvs att man nästan inte kan kräma ut mer “nytta” av domänen med SEO eller omdesign. För domäner som ännu inte nått sin potential är det högre multiplar. Dessa är några av de många aspekter man skall ta hänsyn till vid värderingar av hemsidor.

Denna snabba och förenklade värderingsmodell går ut på att man ignorerar flertalet faktorer som branding samt värde av domännamn. Detta kan läggas till den förenklade modellen för att få ett mer exakt värde. Dock är det ju så att en tillgång är värd, det någon är villig att betala för den.

Öka tempot (gearing)

Jag har under de senaste veckorna funderar lite på skalbarhet och hur man skall kunna skapa tillväxt inom VRE och sökmotorsmarknadsföring utan att växa för mycket organiskt i form av anställda och ökad administration. Detta är ett problem som man kommer till förr eller senare och man måste ta itu med det. Min lösning på det hela är att jag har kombinerat ökad outsourcing på frilansare med att anställa fler deltidsskribenter. Denna post är den första som kommer att vara lite mer personlig och tänkt som eget bollplank. Jag kommer även att börja redovisa resultatökningar/minskningar månad för månad vilket gör att det snart kommer en sammanställning för Mars månad.

Under de senaste 4-5 månaderna har länkbyggen fått stå i skymundan för att skapa tillväxt i form av produktion av sajter, artiklar och innehåll till olika former av hemsidor. Om det är rätt väg i långa loppet är svårt att säga just nu, men jag är av åsikten att “the window of oppertunity” för VRE och MFA sajter är nu. Samtliga som livnär sig på adsense och reklamintäkter verkar satsa med full kaliber på tillväxt nu, och jag känner att det inte finns någon bättre tajming för att öka tillväxten av produktionen än nu. Min tro på framtiden är fortfarande att det kommer att finnas en elit som befäster sina positioner i sökmotorerna genom en så kallad “plowback” där man avsätter en del av intäkterna till att bibehålla positionerna och försvåra för konkurrenterna. Detta fenomen tror jag kommer att visa sig i takt med att de traditionella företagen får upp ögonen för sökmotoroptimeringens ROI (return on investment) och börjar slåss mot VRE företag och sökmotoroptimerare.
Nu när mars börjar gå mot sitt slut kan jag ta och summera de sajter som jag har gjort klart och smällt upp. Jag är nöjd över denna måndags produktion av Virtuella Fastigheter.

Fem sajter är alltså över min planerade produktion som är 2-3 sajter i månaden. Anledningen till den höga produktionen är att jag själv skrivir allt på investia.se och cappucino.se vilket gjort att fler sajter kunnat läggas upp.

Om vi återgår till ämnet med skalbarhet så har jag hittat en liten akilleshäl och det är de svenska webbhotellens brister i form att erbjuda flera c-klass nät till ett överkommligt pris. Jag har tidigare kunnat öka antalet c-nät och webbhotell relativt enkelt genom tidigare kontakter, men har nu stött på patrull genom en sällan skådad seghet att få upp nya konton och domänkopplingar. Detta kan vara ganska frustrerande när man exempelvis vill fixa upp en wordpress-blogg och börja pimpa den och dess templates för att få den snygg men måste vänta på att detta skall bli fixat.

Mitt råd till dig som har tänkt att ge dig in i en expansiv fas av olika slag är helt enkelt att se till att fixa en hög med webbhotell-konton innan du börjar producera för att slippa onödiga pauser i ditt jobb. Vad tror du om framtidens utveckling? kommer vi att se ökad tillväxt där företag och personer bygger på sig högar av domäner och sajter för att skaffa ett starkare eget nätverk eller kommer utvecklingen att gå mot mer fokuserad verksamhet där man jobbar med att utöka redan etablerade sidor med hög trust och länkkraft för att bygga dessa starka med mer innehåll och artiklar?.

Vettigaste skribenten på SEO-forum.se?

Ibland när jag följer olika forum så brukar jag störa mig på bruset som förekommer på de flesta forum. Folk postar ofta ogenomtänkta inlägg vilket sällan bidrar till forumets syfte. Ett av dom forum som hållt hög kvalitet på sina inlägg och kommentarer är SEO-forum.se och dess medlemmar. Det har dock blivit allt mer brus på forumet och jag tänkte ta tillfället i akt att kolla vilka skribenter som har den högsta kvaliteten och vettigaste inläggen enligt dess läsare.

Som ni säkert redan vet så använder sig många forum av ryktespoäng som medlemmarna ger när någon skriver ett informellt och bidragande svar eller postning eller negativ ryktespoäng vid felaktigt svar eller låg kvalitet i postningen.

Dessa siffor inhämtades under dagen och blir lite störda över “värvningspoäng” men torde ge ett ungefärligt resultat.

Vilka är de mest hjälpsamma och skriver de mest informativa inläggen på SEO-forum.se då?

Guldmedaljen går till “Whyld” som heter Ulf Liljankoski och är för mig personligen en något okänd profil, men uppenbarligen gillar våra kära medlemmar på SEO-forum Ulf som har specialiserat sina studier mot sociologi, psykologi och marknadsföring.
På andraplats hittar vi det flugfiskande oraklet från Piteå, nämligen en av moderatorerna på forumet: Bernt Johansson som är TC på Wiseweb och tidigare gjort sig känd under namnet “Berneboy” på WN.se.

Bronsmedaljen kammas hem av en nykomling på forumet under namnet “Nord” och heter Widar Nord som med sina 80 inlägg just klarade brytgränsen på 70 inlägg som jag tog som undre gräns i beräkningarna. på Susning.nu beskriver han sig som “Linux-användare, programmerare, nätverksnörd och allmän livsnjutare från Stockholm”

Nu undrar ni säkert vad syftet med denna postning är och förmodligen har 75% av er klurat ut att detta kanske kan vara någon form av stimulering till att skriva mer inlägg mer omsorgsfullt och värdeskapande. Kanske kan det vara en god ide att rannsaka sig själv om man befinner sig på den nedre halvan av tabellen.

Kanske kan man utforma inläggen mera informativt och tydligt innan man postar så att man slipper göra 3-4 uppföljningar i samma tråd för att förklara vad man egentligen menade och borde ha fört fram i sitt första inlägg. Detta skulle leda till att bruset minskade och kvaliteten ökade vilket gynnar oss alla, för vi vet ju att tid är pengar

Fast och andra sidan så kan man lyssna på Mark Twains berömda ord; Det finns lögn, förbannad lögn och statistik

Forum som virtuella fastigheter

Forum som virtuella fastigheter

Virtual Real Estate eller Virtuella fastigheter har varit ett hett samtalsämne på många olika forum och bloggar I USA under något åt. Man kan kortfattat säga att det hela går ut på att skapa inkomster av yta på din ”fastighet” genom att sälja annonsutrymme, leads, varor eller tjänster. VRE myntades av John Reese och går kort och gått ut på att skapa nischade hemsidor inom olika branscher som man sedan promotar och marknadsför.

De flesta använder Google Adsense tillsammans med något affiliateprogram för att tjäna pengar på sina VRE med artiklar de själva skrivit eller producerat. Här denna post skall vi kolla på forum som ett alternativt område som VRE kan tillämpas på.

Eftersom vi numera befinner oss i webb 2.0 där användargenererat innehåll är ett modebegrepp så faller det sig naturligt att snegla mot nischade forum. Dessa är mycket populära i de länder där den totala användarmängden och marknaden är stor. Forum är lätta att sätta upp och om man väljer någon plattform med öppen källkod som exempelvis phpBB i kombination med att ditt webbhotell erbjuder tjänsten Fantastico så har du det uppe på nolltid.

Eftersom Virtual Real Estate bygger på att generera passiv inkomst eller i alla fall delvis passiv inkomst så måste man använda sig av ett strategiskt rätt tänkande redan från start. Om man vill starta upp forum som virtuella fastigheter inom olika nischer så vill man självklart inte sitta och moderera alla dessa forum utan man skall försöka att hitta eldsjälar och kunniga personer inom olika ämnen som vill hjälpa till och moderera och skriva inlägg. Detta kan man lösa genom att implementera en lösning där man delar på intäkterna som forumen genererar.

Eftersom det gäller att tänka stort redan från början så skall man fundera ut hur man skall lösa eventuell växtverk som kommer att komma när man når en kritisk massa av forum och modereringar. Således är det en bra ide att redan från start, ta in hjälpredor, medarbetare och partners i dina VRE project för att inte tvingas lägga för mycket energi på inskolning och överlåtelse när det börjar ta fart. Detta gör att dina tillväxtplaner snabbas på och du kan nå dina mål (oavsett vad dessa är) snabbare.

Denna lösning med större grad av ”outsourcing” är något som jag förespråkar och själv kommer att använda mig av i allt större omfattning eftersom det effektiviserar tillväxten. Just tillväxt inom VRE är något som jag tror kommer att bli allt viktigare eftersom det gör att man kan inta strategisk viktig mark och sedan använda en del av sina intäkter för att befästa sina positioner och behålla/förbättra marknadsandelarna.

Det skulle inte förvåna mig om det inom två-tre år endast kommer att finnas rum för en elit inom VRE i Sverige vilkas intäkter blir tillräckliga för att hålla konkurrenter och deltidsentusiaster borta från de lönsamma branscherna. Mer om detta kommer att komma i en framtida post om min syn på framtidens VRE och branschens utveckling. Läs även här om den första posten om VRE som skrevs av John Reese för ganska precis två år sedan.

Virtual Real Estate – Vad är det?

Virtual Real Estate – Vad är det?

På uppmuntran skall jag börja med det första seriösa inlägget med att förklara lite runt begreppet Virtual Real Estate och min syn på det hela. Till att börja med kan vi försöka att definiera det hela till Fastigheter på nätet. VRE är alltså virtuella fastigheter och värdet i fastigheterna fungerar på samma sätt som det gör i den traditionella fastighetsbranschen.

Många har säker hört de klassiska orden “location, location, location” när man frågar någon i fastighetsbranschen vad de tre viktigaste egenskaperna är för värdefulla fastigheter. Jag är av den uppfattningen att detta begrepp går att tillämpa på internet med i form av hemsidor och domäner.

Det finns generellt två skolor inom VRE där jag själv tillhör ena skolan som värderar VRE efter Plats, Potential, Lönsamhet, Volym och Nisch. Denna skola värderar främst domäner efter traditionella mått och bekatar varje hemsida som ett eget varumärke eller brand. Fokus där är att skaffa domännamn som klingar bra och sedan använda resurserna till att SEO-a och länkbygga tillgångarna. Om man köper en tillgång så skall man även värdera de länkar som inte “hyrs” eller försvinner vid ägarbytet.

  • Plats (position i sökmotorerna och i förhållande till konkurrenter)
  • Potential (hur mycket uppsida finns det i form av att lägga in annonsering och SEO resurser)
  • Lönsamhet (höga marginaler i branschen, PPC-priser, snittordrar)
  • Volym (Hur populärt är det att inhämta information/köpa ämnet på nätet)
  • Nisch (intressant, tråkig, framtidsbranch, på väg utför)

Den andra skolan investerar i ett domännamn som främsta värde och således en immateriel tillgång som förvärvas för att antingen hålla och låta tillgången växa till sig innan den säljs vidare. Faktorerna skiljer sig inte åt speciellt mycket, men generellt tittar man mindre på passivt kassaflöde och mer på hur branschen kommer att gå i framtiden samt har en stark tro på att de immateriella tillgångarna (domännamnen) kommer att kraftigt öka i värde.

En förutsättning för att kunna framgångsrikt agera inom VRE skola2 är att man har tillgång till kaptial och kan lösa finansieringen genom belåning eller eget kapital. Detta gör att man oftast börjar i skola1 och sedan succesivt flyttar sig över i skola två allt eftersom man lär sig att värdera domäner bättree samt att man kan investera överskott från sina virtuella fastigheter till mer imateriella tillgångar och hoppas på värdetillväxt inom domänbranschen som helhet.

Personligen är jag mer skola1 investerare eftersom jag föredrar kassaflödesbaserade värderingar tillsammans med potentialen inom sin nisch, men jag utesluter inte att jag kommer att succesivt att flytta över till skola2 och kolla mer på branschens tillväxt som helhet.

I USA är värderingsmultiplar på 5-8 ggr årsvinsten vanlig på VRE och det varierar självklart beroende på branschen/nischens framtid. Är det en bransch som kommer att växa kraftigt så är ju sannolikheten att årsvinsten stiger med samma marknadsandel given. Hela värderingssättet är väldigt likt att investera i aktier eller andra tillgångar sedan beror det självklart på vilken av VRE skolarna man lutar åt. Än har vi inte kommit så långt att domännamn går att belåna som de går i den engelskspråkiga världen men när detta går så kommer vi troligen att se en tillväxt bland skola2 investerare eftersom det underlättar för dem att belåna sin portfölj och expandera snabbare. Läs mer här om vad andra som skriver om VRE som tillgångar

Hur tjänar jag pengar på min tillgång när jag byggt upp en VRE ?

Detta kommer jag att redogöra mer för i en kommande post, men de vanligaste sätten idag är via kontextuell annonsering, Affiliate marknadsföring och direkta avtal mot företag i form av vinstdelning eller fastpris.

Lämna gärna kommentarer och tips på vad som skulle intressera er i framtida blogginlägg.

Vad webmoney.se kommer att handla om.

Webmoney.se är vad?

Fokus på denna blogg/sida att ligga på att hitta uttryck för mina ideer, projekt och affärer inom Virtual Real Estate, SEO (sökmotorsoptimering) SEM (sökmotorsmarknadsföring) samt Affiliate marknadsföring.

De flesta känner igen mig som “Paul Shallow”och numera “Webmoney” på SEO-forum.se eller under Laptopbutiken.com på WN.se. Mitt riktiga namn är Per Gustafsson och det många inte vet är att jag sedan ett drygt år tillbaka livnär mig och jobbar heltid med olika projekt inom tidigare nämnda områden och min fokus under de närmaste åren kommer att ligga i områdena: Finans, Resor och det goda livet.

Om du bor i Stockholm eller har vägarna förbi får du gärna höra av dig för en lunch eller ett möte. Jag tror stenhårt på nätverkande och det är alltid roligt att träffa nya människor.

I skrivande stund har jag cirka 40 domäner varav drygt hälften är utvecklade. Dessutom sitter jag på en del snapbackade domäner som jag kommer att laborera lite med. Jag har tidigare varit en “one man shop” men har succesivt gått över till att outsourca mer och mer av min verksamhet och har nu partners/anställda både inom Sverige och i Asien samt Sydamerika. Under våren/sommaren kommer jag att resa till Bangladesh och kolla på utvecklingsmöjligheter där tillsammans med en god vän som har bra öppningar i landet.

Så om ni är intresserade av domäner, investeringar, resor, entreprenörskap och SEO/SEM så kommer du kanske att gilla denna sida. Till en början kommer jag främst att fokusera på att förklara begreppen VRE och Virtual Real Estate för att sedan gå över till att fokusera på tips och tricks samt optimering av Adsense.

Andra forum som jag finns på och läser aktivt är Affiliate-forum.se som drivs av Björn samt en del bloggar som Marcus, Maccke, Nikke och Jim skriver. I övrigt är det mest läsning på Engelska som gäller.